Chõ Coaching

Als het niet goed gaat op school, verdwijnt het plezier in leren. Chõ Coaching helpt je kind om weer plezier in leren te krijgen.

Chõ Coaching helpt bij verschillende leerproblemen, waaronder lees-, spelling- en rekenproblemen, dyslexie, dyscalculie, faalangst, onderpresteren en negatief zelfbeeld.

Leerproblemen kunnen door verschillende oorzaken ontstaan. Bij Chõ Coaching wordt gekeken naar mogelijk te actieve primaire reflexen, problemen met de samenwerking van de ogen, de voorkeur leerstijl van het kind, sociaal emotionele problemen en gezondheidsproblemen.

 

Reflex Integratie Stoornis

Groei door beweging

Masgutova_Reflexintegratie 1

 

We worden geboren met automatische reflexmatige bewegingen, zoals zuigen, grijpen en schrikreactie. Deze bewegingen vormen het fundament voor de ontwikkeling van onze hersenen, zoals leren lezen, rekenen en concentreren.

Wanneer er problemen zijn tijdens de zwangerschap, geboorte en/of na de geboorte, kunnen reflexen niet goed ontwikkelen of niet goed tot rijping komen. Het gevolg is een vertraging in de verdere ontwikkeling.

Met behulp van Primaire Reflex Integratie kan dit verholpen worden.

 

Lees meer

 

Lezen in kleur

Verminder visuele stress

lezen in kleur best

 

Wanneer het contrast tussen zwart en wit voor je ogen onprettig is, ontstaat visuele stress. Je kunt dan problemen hebben met lezen, maar ook rekenen of muzieknoten lezen. Met behulp van lezen in kleur kan visuele stress tijdens lezen, rekenen en computerwerk verminderd worden.

Tijdens een lezen in kleur test bepaalt het kind zelf welke kleur het prettigst is. Het is een eenvoudige, doeltreffende en goedkope oplossing, waar kinderen zelf al snel het resultaat van merken.

 

Lees meer…

 

 

Visuele Screening

Verbeter de samenwerking van de ogen

 

fixatie-disparatie-teksten

 

Wanneer de ogen niet goed samenwerken, kunnen er leesproblemen ontstaan. Je ziet de woorden of beelden niet goed, waardoor je ze ook niet goed kunt reproduceren.

Schrijven en lezen kunnen daarnaast ook gezondheidsklachten veroorzaken, zoals hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid.

Tijdens een visuele screening kan eenvoudig uitgesloten worden of er problemen zijn met de oogsamenwerking. Bij problemen wordt doorverwezen naar een functioneel Optometrist. Hij kijkt of er een speciale bril en/of oogoefeningen nodig zijn.

 

Lees meer…

 

Kernvisiemethode

Krachtig anders leren

krachtig anders leren

Wanneer de voorkeur leerstijl van het kind anders is dan de manier waarop de lesstof door school wordt aangeboden, lukt het vaak niet om de lesstof goed op te nemen. Er zijn vier leerstijlen, die ieder individu in verschillende verhoudingen gebruikt. De leerstijl, die verhoudingsgewijs het meest aanwezig is, is je voorkeur leerstijl.

Met behulp van de Kernvisie methode leert het kind zijn voorkeur leerstijl te gebruiken. Als de techniek onder de knie is, dan kan je het niet alleen toepassen op lezen, maar ook op rekenen, spellen, topografie, teksten leren en buitenlandse taal.

 

Lees meer…

 

Kindercoaching

Beter in je vel

ZZiepS

 

 

Wanneer er andere problemen zijn, of wanneer de problemen niet opgelost zijn met behulp van primaire reflexintegratie, lezen in kleur, visuele screening en de Kernvisiemethode, dan gaan we verder kijken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan problemen met zelfbeeld, zelfacceptatie, onderpresteren, hoogbegaafdheid, faalangst, pesten, rouwverwerking.

We kijken samen wat het beste past. Dit kunnen elementen zijn uit de Shin-Do, maar ook Integrale Stress Release of bioresonantie.

 

Lees meer over Integrale Stress Release…
Lees meer over Bioresonantie…
Lees meer over Shin-Do…