Chõ Coaching

Als het niet goed gaat op school, verdwijnt het plezier in leren. Chõ Coaching helpt je kind om weer plezier in leren te krijgen.

Chõ Coaching helpt bij verschillende leerproblemen, waaronder: lees-, spelling- en rekenproblemen, dyslexie, dyscalculie, faalangst, onderpresteren en een negatief zelfbeeld.

Leerproblemen ontstaan door verschillende oorzaken ontstaan. Bij Chõ Coaching kijken we naar: mogelijk te actieve primaire reflexen, problemen met de samenwerking van de ogen, de voorkeur leerstijl van je kind, sociaal emotionele problemen en gezondheidsproblemen.

 

De informatie over Chõ Coaching is onder gebracht onder Health Centre Chõ.

 

Chõ Coaching
http://www.healthcentre-cho.com info@healthcentre-cho.com Copyright © 2017. All Rights Reserved.